Куен-Лун е ... Какво е Куен-Лун?
Куен-Лун
планини Kunlun

Географски световни имена: Топонимичен речник. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.