Геоложка енциклопедия

LAURIONIT (Лаврион)

LAURIONIT (Лаврион) - това е ... Какво е LAURIONIT (Лаврион)?
[за т-NIJ на връх Лаврион, Гърция] т-л, pbOHCl. Ромбосът. Клетките са удължени, дебели и тънки. Сп. сови. до {101}. Агр. radialnoluchi-ечемик на окото. Безцветни, бели. Бл. диамант, перла. Tv. 3-3, 5. Ud. инча 6, 24 (от изкуствения). В оловни шлаки, изложени на морска вода.

Геологически речник: в 2 тома. - М .: Недра. Редактирано от KN Paffengolts и др. 1978.