Геоложка енциклопедия

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЗАКОНЪТ е ... Какво е ЗАКОНА ЗА ПРАВО?
- вж. Законът на Аюя (Gaiu).

Геологически речник: в 2 тома. - М .: Недра. Редактирано от KN Paffengolts и др. 1978.