ПРАВО пещера - това е ... Какво е Grotto закон?
- виж Закон Фьодоров -. Grotto.

Геологически речник: в 2 тома. - М .: Недра. Редактирано от KN Paffengolts и др. 1978.