ПРАВО Вайс - закон Какво е това ... Вайс?
- syn. терминът закона за коланите.

Геологически речник: в 2 тома. - М .: Недра. Редактирано от KN Paffengolts и др. 1978.