LENSA ORE е ... Какво е LENSA ORE?
е трудно тяло с форма на леща, характерно за сингенетични отлагания, но също така се намира в много епигенетични форми.

Геологически речник: в 2 тома. - М .: Недра. Редактирано от KN Paffengolts и др. 1978.