Макаронезия - един ... Какво е Макаронезия?
Макаронезия
Фуертевентура

Географски наименования на света: топонимични речник. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.