Геоложка енциклопедия

ОТДЕЛЕНИЕ НА МИСИСИП

Отделът на MISSISIPSK е ... Какво е ОТДЕЛЕНИЕТО МИСИСИП?
[на реката. Мисисипи}, winchell, 1869, - н. Департамент на въглеродната система в Америка; се счита там като специална система, която не е приета от Конгреса за стратиграфията и геологията на въглерода през 1958 г. и 21-та сесия на IYP (1960 г.).

Геологически речник: в 2 тома. - М .: Недра. Редактирано от KN Paffengolts и др. 1978.