MONOKLIZA - това ... Какво MONOKLIZA?
- виж Наклонът на платформата е моноклинен.

Геологически речник: в 2 тома. - М .: Недра. Редактирано от KN Paffengolts и др. 1978.