NEGHERATIE - това е ... Какво е NEGGERATIE?
- вижте Растенията са не-вегетативни.

Геологически речник: в 2 тома. - М .: Недра. Редактирано от KN Paffengolts и др. 1978.