Novolazarevskaya - това ... Какво Novolazarevskaya?
Novolazarevskaya
Руската антарктическа изследователска станция в Кралица Мод Land (Източна. Антарктида) на принцеса Астрид крайбрежие, в Schirmacher Оазис, на 80 км от брега Лазаревско море. Поддържа се като база за маршрутизиране на прилежащите територии. Тя е открита през януари 1961 г., вместо тази, която съществува през 1959-61. на ледения шелф на Лазарев на съветската станция Лазарев. Името е дадено в чест на един от откривателите на Антарктика, на навигатора депутат Лазарев.

Речник на съвременните географски имена. - Екатеринбург: U-фактор. Под генералното издание на Акад. ВМ Котлиакова. 2006.


.