Старият Острог е ... Какво е старото Острог?
Стари Острог
Елисов

Географски имена на света: Toponymic речник. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.