Outport - това ... Какво outport?
outport
1) в непосредствена близост до външната част на района на пристанище. Той е защитен от открито море от вълноломи, оборудван е с кейове и мостове, на които може да се извършва разтоварване и товарене на кораби. Включва външен (в открито море, където корабите на котва в очакване на влизане в пристанището), както и вътрешните пътища (част от водите, за които корабите са в буря или очакват да се появи свободен кей на пристанището).
2) Морското пристанище, тясно свързано със съседното голямо речно пристанище на устието.

География. Съвременна илюстрирана енциклопедия. - М .: Росмен. Променено от проф. A.P. Gorkina. 2006.


.