PASS е това, което ... Какво е PASS?
ПАСТИ
PASS, -a (съпруг). 1. вижте да мине през него. 2. Мястото, до което можеш да минеш или да плуваш. , между това, което. Горний н. Навигация между шапките. P. между редовете в театъра. Анус заключителната част на дебелото черво. Pass не кой кой е, пътеката има от някой, който (разговорен. Неодимов.) Постоянно уморени, се придържа. Няма опасност от това.

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.