Е quasitative - това е ... Какво е кралицата?
Цехшенхини
ПРИЧЕТНИК, -а, м. Най-низшият министър в православната църква.

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.