TO EXTEND е ... Какво трябва да PROSTATE?
ОТСТРАНЯВАНЕ
ОТСТРАНЯВАНЕ вижте 2. 2.

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.