Разгънете - това е ... Какво се случва?
развивам
Roll 1 (-ayus, -aeshsya, 1 и 2 л не upotr ..) -aetsya; сови.

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.