УДЕЛ 2 е ... Какво е УДЕЛ 2?
GOT 2
GOT 2, -а, м. (Неактуални и в книга). Съдба, съдба. Влез в. в кабинета на Софийския университет Честит ф.

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.