Химическа енциклопедия

Severokastilskoe плато

Severokastilskoe плато - това е ... Какво е Severokastilskoe плато?
Плато Severokastilskoe
Север . Meseta , сеитба. ч. плато Meseta (Испания и Португалия). Тя е отделена от Юга. Mesety hr. Център. Кордилера . Граничи от Кантабрия, на запад от Иберийските планини. Височината е 800-1200 м. Състои се от детрутални скали и варовици. Минно дело на уранови и волфрамови руди. Равни равнини, разчленени от долините на реката. Duero и неговите притоци. Сух климат; студена зима, горещо лято. Тревна и храстова растителност; по долините на реките - горички от дъб, бор. Напоявани полета от зърнени храни, сах. цвекло. Лозя. Овце в. Ключалки. Древните градове, най-големият - Валадолид .

Речник на съвременните географски имена. - Екатеринбург: U-фактор. Под генералното издание на Акад. ВМ Котлиакова. 2006.


.