Го омекотява ... Какво е омекотяване?
За да омекоти
За да смекчите, -chu, -chish; -pecial (-yen, -ena); сови.

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.