Геоложка енциклопедия

Източник на топлинна

ИЗТОЧНИК THERMAL - един ... Какво е източник на топлинна?
[топлинна - за затопляне] - природен топъл или горещ източник молец като повишена температура. I. т. Попадат в сравнение, в която температурата на водата е по-висока от средната годишна температура на въздуха на областта, и абсолютна с температура над 37 . Най I. т. Е с ниска соленост, висока алкалност и се характеризира с преобладаване между натриеви катиони. Газовият състав е разделен на азот, въглероден диоксид, метан и сярен въглероден диоксид. Широко използвани за балнеологични цели, отоплителни и електроцентрали.

Геологически речник: в 2 тома. - М .: Недра. Редактирано от KN Paffengolts и др. 1978.