Намазката е ... Какво е размазване?
размазване
SPRAY, не мога да помогна; -ase; сови. , че.

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.