Геоложка енциклопедия

Суперсемейство

Суперсемейство - един ... Какво е супер семейството?
- вижте семейството ..

Геологически речник: в 2 тома. - М .: Недра. Редактирано от KN Paffengolts и др. 1978.