Термитът е ... Какво е термитът?
термит
ТЕРМИТ 1, -а, м. (Специално). Пудра смес, която дава много висока температура по време на изгаряне.

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.