Тайланд е ... Какво е тайландски?
Тайланд
Тайланд-Y [nts], -tsev, ed. - и, година, м. Населението на Тайланд.

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.