Географска енциклопедия

Abakan желязна руда депозит

Abakan желязна руда депозит - това е ... Какво е желязна руда депозит Abakan?
Abakan желязна руда депозит
в Хакасия, 175 km от град Абакан. Резерви на руда - 176 милиона тона, и като се има предвид прогнозата в дълбоки хоризонти - 300 милиона тона. Съдържанието на желязо е 45, 3%. Депозитът е разработен от 1867 г. чрез минни и минни методи. Магнетитните руди образуват две стръмни рудни тела с дължина 1130 и 350 м при мощност 50 и 17 м.

География. Съвременна илюстрирана енциклопедия. - М .: Росмен. Променено от проф. A.P. Gorkina. 2006.


.