Географска енциклопедия

Австралийски Алпи

Австралийски Алпи - с ... Какво е австралийската Алпите?
Австралийски Алпи
планини на изток от Австралия, най-високата и разчленени част от Великата вододелна планина. Дължината на приблизително. 450 км, високо. до 2228 м ( Kostsyushko , най-високата на континента). На север. -Record. Склоновете на австралийските Алпи са с произход от Chap. Реката на Австралия - Мъри . Най-високо. Планините от 1000 до 1200 м са покрити с гори от евкалиптови дървета и дървесни папрати, над храсти и ливади.

География. Съвременна илюстрирана енциклопедия. - М .: Росмен. Променено от проф. A.P. Gorkina. 2006.


.