Географска енциклопедия

Австралийски диамант провинция

Австралийски диамант провинция - е ... Какво е австралийската диамант провинцията?
австралийски диамант провинция
е локализиран в Северно австралийския щит в рамките Протерозойския сгънати структури, граничещи АРХАЙ craton Кимбърли -s с Yu. В. и формуляри 2 руда област -.... Zap и Vost Kimberly в района на раз Kimberly разкрива повече от 100 тела (тръби, пръти, первази и диги) левцит и оливин lamproites в района на Vost Kimberly (Argyle) се обединяват .. както лампите, така и кимберлитовите тела, има основен промишлен депозит на диаманти в Австралия - ламброида .. Vai слушалка AK-1

География Modern Illustrated Енциклопедия - M:..! Редактирано от проф Росман AP Gorkina 2006

-

... <- 1>. >