Закон Дарси - това е ... Какво е закон на Дарси?
- закона на флуиден поток в порьозни носители, който експресира линейната зависимост на скоростта на филтрация на градиент налягане V на = K и където V - скорост на филтрация, К - коефициент. филтриране, I - градиент на налягането.
<