Геоложка енциклопедия

Право на Beer - Бабин

Право на Beer - Бабин - това е ... Какво е право на Beer - Бабин?
- правилото, че реките, вливащи в равнините на северното полукълбо, отмие на десния бряг, а на юг - ляво, което води до асиметрични склоновете на долината. В сърцето на ZB-B. лежи Кориолис закон, според който всяко тяло се движи хоризонтално на