ПРАВО Браво - един ... Какво е законът Брава?
- правилото, че на повърхността на риболовен доминираните от ръба на като най-плътната равнината на решетката.

Геологически речник: в 2 тома. - М .: Недра. Редактирано от KN Paffengolts и др. 1978.