Геоложка енциклопедия

ЗАКОНЪТ НА БРЪСТЕРА

ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО Е ... Какво е ЗАКОНЪТ НА БРЮКСЕРА?
- в кристалната оптика съотношението tgj = n, където n - pok. Prel. и j е ъгълът на разпространение, при който лъчът е напълно поляризиран (т.нар. ъгъл на поляризация).

Геологически речник: в 2 тома. - М .: Недра. Редакт