Геоложка енциклопедия

Побратимяване ПРАВО Mica

Побратимяване ПРАВО слюда - един ... Какво е законът за побратимяване Mica?
- е характерен за двама. слюда и други слоеве от слоеста структура. Две. шевът (001) съответства на совите. КН. ; бита. за. се намира на площада. шев. В самата слюда и хлорити, в които една от осите на оптата. от индикатора е почти ^ (001), а 2 V