Геоложка енциклопедия

Основния закон геохимия

Геохимия ПРАВО BASIC - е ... Какво е законът геохимия BASIC?
- "Намирайки го. елементите в земната кора са зависими от структурата на атомите на тези елементи "(Zavaritsky, 1950, Betekhtin, 1952). Това е ясно изразено от периодичната система на Менделеев, която според фигуралното изявление на Ферсман (1937) е "воде