Геоложка енциклопедия

ПРАВО GEOGENETICHESKY

ПРАВО GEOGENETICHESKY - това е ... Какво е закон GEOGENETICHESKY?
- (основна geogeneticheskaya редовност) - номиниран DV Rundquist (1965, 1968) по отношение на процеса на минерализация, по аналогия с основния закон на Хекел биогенетичен - Мюлер "онтогенезата рекапитулацията на филогенезата": в относително кратък естеств