Закон на Хес - това е ... Какво е Закон на Хес?
1840 - един от основните закони на термохимия, отразяващи първия закон на термодинамиката. Обикновено той е формулиран в позиция, която енергийния ефект на реакция зависи само от началното и крайното състояние на системата, но не зависи от начина, по който процесът е бил.

Геологически речник: в 2 тома. - М .: Недра. Редактирано от KN Paffengolts и др. 1978.