Zangezur планина - това е ... Какво е Zangezur планина?
Zangezur планина
в арменските планини; Армения, част от границата с Азербайджан (Нахичеван) . Името на мястото на билото на историята . област. Zangezur, топонимът се обяснява с комбинацията ръка. Джан "камбана" и dzor 'ждрело " , че името район. не е много ясно.

Географски световни имена: Топонимичен речник. - M: AST. Посельов ЕМ 2001.


.