Tlemcen е ... Какво е Tlemcen?
Tlemcen
( Tlemcen , бившият Тилимсен ). Алжир , близо до мароканската граница, в подножието на планините Темцен. 155 000 жители (1998 г.). Основана в близост до римското укрепление на Помария. От VII век. в арабския халиф. През XIII-XVI век. столицата на Берберския държавен център. Магреб. От XVI в. под управлението на Турция и делата на Алжир. През годините 1830-32. окупирана от мароканските войски през 1832-41. в държавния ви Абд-ал-Кадир, тъй като от 1844 г. е окупиран от Франция. Архитект. паметници от XI-XV век. : Голяма джамия с минаре, джамия Сиди Халви с минаре и мавзолей, дворци. Un-t, археол. Музей. Pishch. и текст. бала-ва; преработка корк дъб корк, преработка на зехтин. Традиционно производство на килими, изделия от мед и кожа. Речник на съвременните географски имена. - Екатеринбург: U-фактор. Под генералното издание на Акад. ВМ Котлиакова. 2006.

.