Толтри е ... Какво е Толтри?
Toltry
Medobory , живописни островни варовикови хълмове, планини и хребети при Поволскойско въстание. (Западна Украйна, Молдова). Те представляват бариерен риф на древното море. Прострирайте под формата на счупена верига със SZ. на SE. на 250 км. Височина до 440 м. Карст. Паметници на природата. На някои хълмове има стари замъци и манастири (Pochaev).

Речник на съвременните географски имена. - Екатеринбург: U-фактор. Под генералното издание на Акад. ВМ Котлиакова. 2006.


.