Химическа енциклопедия

Търговския баланс

Търговския баланс - това ... Какво търговския баланс?
търговския баланс
съотношение от стойността на износа (износ на стоки в чужбина) и внос (внос на стоки от чужбина). Ако износът надвиши вноса - Т. b. активни, ако напротив - пасивни. Т. b. - важен показател, характеризиращ външната търговия, както и структурата на износа и вноса, която зависи от природните условия и степента на развитие на икономиката в страната. Развитите страни внасят главно суровини, експортни продукти, чието производство изисква висока квалификация. Развиващите се страни внасят стоки и машини и експортират суровини, обикновено от един вид (например петрол).

Кратък географски речник. EdwART. 2008.


.