Transcarpathia - това е ... Какво е Transcarpathia?
Закарпатска
geogr. Площ на запад Украйна в баса. П. Tees , на запад от. Карпати Източна . Тя е разделена на Карпатската долина (част от Панонската низина) и полите (повишение до 400 м). земеделието, градини, лозарство, области на широколистни гори (дъб, . габър)

речникът на съвременни географски имена. - Екатеринбург U-фактории редактирана от акад Kotlyakov 2006

-
Закарпатска
район ... в западната част на Украйна, в басейна на реката Река Тиса, на запад от Източните Карпати. Тя е разделена на Карпатската долина (част от Панонската низина) и предпланини (ALT. 400 m). Селско стопанство, градинарство, лозарство, области на широколистни гори (дъб, габър, бук).

География. Modern илюстрирана енциклопедия - M: .... редактирано от проф Росман AP Gorkina 2006

-