Какво представлява трансплантацията?
трансплантация
TRANSPLANT-IYA, -i, f. (Spec.).

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.