Trenčianske Teplice - това ... Какво Trenčianske Teplice?
Trenčianske Teplice
( Trenčianske Teplice ), спа комплекс на NW. Словакия , по склоновете Strážov планини ( Карпати ), в долината. Топличко, приток на реката. Vag (бас Дунав), близо до Тренчин. Термичен (до 40, 2 ° C) сулфиден миньор. вода и сулфидна кал. Като курорт известен от XIX век. Фестивали "Музикално лято".

Речник на съвременните географски имена. - Екатеринбург: U-фактор. Под генералното издание на Акад. ВМ Котлиакова. 2006.


.