Turkological - това ... Какво Turkological?
Turkological
turkologist, S, F. Комплексът от науки, който изучава тюркски езици, литература и история.

Обяснителен речник на Ozhegov. С. Й. Ожегов, Н. Ю. Швеова. 1949-1992.

.