Геоложка енциклопедия

Побратимяване ПРАВО

Побратимяване ПРАВО - е ... Какво е побратимяване закон?
- Законът на образованието д. клъстери на вещества. Вижте Двойното право.

Геологически речник: в 2 тома. - М .: Недра. Редактирано от KN Paffengolts и др. 1978.