Волята е ... Какво е Will?
Ще
Slavuta

Географски имена на света: Toponymic речник. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.