Yalbuz е ... Какво е Yalbuz?
Yalbuz
Елбрус, град

Географски имена на света: Toponymic речник. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.