Ямуна е ... Какво е Ямуна?
Yamuna
p. вижте Jamna

Географски имена на света: Toponymic речник. - M: AST. Pospelov EM 2001.


.