Географска енциклопедия

Yaregskoye депозит титан

Yaregskoye титан мой - това ... Какво Yaregskoye титан моя?
Yaregskoye депозит титан
най-големите в Русия (49% от резервите), намиращ се в южната част на Тимах хребет (Реп. Коми). Погребалният крайбрежен морски плантатор от девонската епоха се състои от леукоксен-кварцови пясъчници, импрегнирани с тежко масло. Резервите на рудата са повече от 2 милиарда тона, съдържанието на TiO2 е 8-10% или повече. Маслото се добива от минния метод, но технологията на добива на титани все още не е развита. Център - село. Yarega.

География. Съвременна илюстрирана енциклопедия. - М .: Росмен. Променено от проф. A.P. Gorkina. 2006.


.