Yilirri е ... Какво е Yilirri?
Yilirri
е голямо ураново депо в Западна Австралия. Зоната, носеща руда, е ограничена до канала на временния поток, простиращ се по протежение на 6 км по ширина. 50 м, се намира на дълбочина. 3-10 м от повърхността. Уранските запаси са 46 хил. Тона с cf. съдържанието на рудата е 0, 15% U3O 8 . Депозитът се намира на 700 км от Пърт.

География. Съвременна илюстрирана енциклопедия. - М .: Росмен. Променено от проф. A.P. Gorkina. 2006.


.